Artikel Kurs i Medelhavssegling

IMG_7646

Deltagare Kurs i Medelhavssegling i Turkiet 2013.
Bakre raden från vänster: Stefan, Hans, Jan och Inger.
Mellersta raden från vänster: Katharina, Evy, Inga-Maj, Ann, Anita och Stefan.
Främre raden från vänster: Niklas, Michael, Stefan och Carin

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln…

Artikel från Odyssé nummer 4 2013