Det finstilta

Nedan kan du ladda ner en utskriftsvänlig version av:

Allmän information och regelverk för Kurs i Medelhavssegling 2014

Det finstilta

Vi påtar oss inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar i någon form gällande denna webbplats form eller innehåll.

För allt egenproducerat material på denna webbplats gäller copyright Carin och Michael Schweizer – © Carin and Michael Schweizer 2013 och framåt. Det innebär att allt innehåll med avseende på texter, bilder, illustrationer och grafik är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Innehållet på denna webbplats får endast lov att användas/laddas ned för privat, icke kommersiellt bruk.

Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av denna webbplats för offentliga, kommersiella eller ideella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från författarna.

Obehörigt användande av innehållet på denna webbplats är förbjudet enligt tillämplig lag – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk – och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.